zwangerschapsecho

Prenataal Screeningscentrum de Meierij

Medische zwangerschapsecho en screeningsonderzoeken in Boxtel, regio Eindhoven / Den Bosch

Wij bieden professionele zorg en aandacht op het gebied van alle medische zwangerschapsecho’s gedurende het verloop van uw zwangerschap.

Bij Prenataal Screeningscentrum de Meierij kunt u terecht voor alle typen medische zwangerschapsecho onderzoeken tijdens uw zwangerschap. Wij richten ons met name op de uitvoering van prenatale screening, waaronder de 20 weken echo (SEO).

Bij onze dienstverlening leest u alles over de verschillende screening- en echo-onderzoeken.  De prenatale screening en echo-onderzoeken worden uitgevoerd door hoogopgeleide, ervaren echoscopisten. Bij de Meierij kunt u rekenen op een persoonlijke benadering, waardoor u straks met plezier terugkijkt op het maken van de zwangerschapsecho ’s. De echoscopisten van PNS de Meierij zijn al meer dan 10 jaar gespecialiseerd in prenatale screening en medische zwangerschapsecho onderzoeken, zoals de 20 weken echo. De prenatale screening bestaat uit meerdere onderzoeken, PNS de Meierij voert alle typen medische echo-onderzoeken uit.

Zwangerschapsecho onderzoeken

Prenataal Screeningscentrum de Meierij biedt de volgende zwangerschapsecho onderzoeken aan. Via uw huisarts of verloskundige kunt u bij ons terecht voor standaard onderzoeken of wanneer extra onderzoek nodig is. Ook kan u zelf bij ons een afspraak maken voor deze medische zwangerschapsecho onderzoeken.
Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid kunt u nog meer informatie vinden over ‘onderzoek van mijn ongeboren kind’.

Extra informatie over zwangerschapsecho onderzoeken en mogelijke uitkomsten

ETSEO

Het doel van het eerste trimester SEO is om in een vroeg stadium te onderzoeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. […]

ETSEO

Doel
Het doel van het eerste trimester SEO is om in een vroeg stadium te onderzoeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen – zoals een open schedel of groot defect in de buikwand – kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt.
Onderzoeksperiode
Het eerste trimester SEO kan worden uitgevoerd van 12+3 weken tot en met 14+3 weken zwangerschap.

SEO

Met de 20 wekenecho kunt u laten onderzoeken of uw kind lichamelijke afwijkingen heeft. De 20 wekenecho is geen pretecho, maar een medisch onderzoek. […]

Structureel Echoscopisch Onderzoek

Met de 20 wekenecho kunt u laten onderzoeken of uw kind lichamelijke afwijkingen heeft. De 20 wekenecho is geen pretecho, maar een medisch onderzoek.

Het belangrijkste doel van de 20 wekenecho is te onderzoeken of uw kind een open rug of open schedel heeft. Ook wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van uw kind. Daarbij kunnen andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind groeit en of er voldoende vruchtwater is.
Het tweede trimester seo kan worden uitgevoerd tussen de 18 en 21 weken zwangerschap.

NIPT

De NIPT is een bloedtest. Hiermee kun je in je bloed laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat er sprake is van een syndroom. […]

NIPT

De NIPT (niet-invasieve prenatale test) is een bloedtest. Hiermee kun je in je bloed laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat jouw kind down-edwards- of patausyndroom heeft.

Waarom de NIPT?

Je kunt kiezen voor de NIPT als je tijdens de zwangerschap al wil weten of jouw kind het downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom heeft.
Mensen met downsyndroom hebben een verstandelijke beperking. Iemand wordt daarmee geboren. Bij de een is het ernstiger dan bij de ander. Van tevoren is daar niets over te zeggen.
Edwardssyndroom en patausyndroom komen veel minder voor dan downsyndroom. Het zijn zeer ernstige aandoeningen. De meeste kinderen overlijden voor of rond de geboorte.

De NIPT kan ook andere aandoeningen vinden. Dit heet nevenbevindingen. Je kiest zelf of je deze wilt weten.

Download hier de folder over de NIPT, gemaakt in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Wil je de NIPT? Je krijgt eerst een gesprek

Bij  je eerste bezoek vraagt jouw verloskundige of gynaecoloog of je meer wil weten over de NIPT. In een uitgebreid gesprek krijg je dan informatie over het onderzoek en de aandoeningen.
Je kiest zelf  of je de NIPT wilt. Denk goed na over de volgende vragen:
•    Hoeveel wil je tijdens de zwangerschap al weten over jouw kind?
•    Als je te horen krijgt dat jouw kind het down-, edwards- of patausyndroom heeft, wat wilt je dan doen?

Wanneer kun je de NIPT krijgen?

Het  onderzoek met de NIPT kan vanaf 10 weken zwangerschap.

Hoe gaat de NIPT?

De NIPT  is een bloedonderzoek. Voor het bloedonderzoek wordt bloed afgenomen uit je arm. Jouw verloskundige of gynaecoloog vertelt je waar je bloed kan laten afnemen. Je vindt de locaties ook op www.peridos.nl/zoek-bloedafnameorganisatie(externe link). Het laboratorium onderzoekt jouw bloed.

De uitslag

Je krijgt de uitslag  binnen 10 kalenderdagen. De NIPT geeft geen zekerheid. Soms zijn er wel aandoeningen, maar deze worden niet met de NIPT opgespoord. Maar als je een niet-afwijkende uitslag hebt, hoef je geen vervolgonderzoek.

Vervolgonderzoek

Als je een afwijkende uitslag hebt, kun je kiezen voor vervolgonderzoek. Daarmee kun je zeker weten of jouw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

Wat kost de NIPT?

Je betaalt niets het uitgebreide gesprek met jouw verloskundige of gynaecoloog en de NIPT.  De kosten van vervolgonderzoek gaan soms af van jouw eigen risico.

Wat je verder nog moet weten

Wil je de NIPT? Gegevens over het onderzoek en de uitslag komen ook in een landelijk  informatiesysteem (Peridos).

Meer informatie over de NIPT?

De algemene informatie over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom, waaronder uitgebreide informatie over de NIPT, vindt u op de website onderzoekvanmijnongeborenkind.nl TRIDENT staat voor Trial by Dutch laboratories for Evaluation of Non-Invasive Prenatal Testing

Syndroom van Down, Edwards en Patau

Het downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren aandoening. Het wordt veroorzaakt door een ‘extra’ chromosoom. […]

Het Syndroom van Down, Edwards en Patau

Syndroom van Down (trisomie 21)

Het downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren aandoening. Het wordt veroorzaakt door een ‘extra’ chromosoom. Chromosomen zitten in al onze lichaamscellen en bevatten onze erfelijke eigenschappen. Iemand met het downsyndroom heeft van één bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee, maar drie exemplaren in elke cel.

Mensen met het downsyndroom hebben een lichte tot ernstige verstandelijke handicap en een aantal uiterlijke kenmerken. Kinderen met het downsyndroom ontwikkelen zich trager, zowel lichamelijk als verstandelijk.

Een groot deel van de kinderen met het downsyndroom overlijdt tijdens de zwangerschap. Bijna de helft van de kinderen met het downsyndroom wordt geboren met een hartafwijking en/of andere afwijkingen. De hartafwijking kan afhankelijk van de aard en ernst operatief worden behandeld.

Syndroom van Edwards (trisomie 18)

Het edwardssyndroom is, net als het downsyndroom, een aangeboren aandoening. Deze wordt ook veroorzaakt door een extra chromosoom. Een kind met het edwardssyndroom heeft drie exemplaren van chromosoom 18. Het edwardssyndroom komt veel minder vaak voor dan het downsyndroom.

Een kind met edwardssyndroom heeft een zeer kwetsbare gezondheid. Het merendeel van de kinderen met edwardssyndroom overlijdt tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. De meeste van deze kinderen overlijden in het eerste levensjaar. Kinderen met edwardssyndroom hebben een zeer ernstige verstandelijke beperking.

Ongeveer 9 van de 10 kinderen hebben een ernstige aangeboren hartafwijking. Ook andere organen – zoals de nieren en darmen – zijn vaak aangedaan. Ook kunnen een open buik en een slokdarmafsluiting voorkomen. Bij het edwardssyndroom is er vaak voor de geboorte al een groeiachterstand. Het geboortegewicht is daarom laag.

Het kind kan een klein gezicht hebben met een grote schedel. De gezondheidsproblemen zijn altijd ernstig, maar de aard en de ernst van deze problemen verschilt van kind tot kind.

Syndroom van Patau (trisomie 13)

Het patausyndroom is, net als het downsyndroom, een aangeboren aandoening. Deze wordt ook veroorzaakt door een extra chromosoom. Een kind met het patausyndroom heeft van chromosoom 13 geen twee, maar drie exemplaren in elke cel. Het Patau-syndroom komt veel minder vaak voor dan het downsyndroom.

Een kind met het patausyndroom heeft een zeer kwetsbare gezondheid. Het grootste deel van de kinderen met het patausyndroom overlijdt tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. De meeste kinderen overlijden in het eerste levensjaar. Kinderen met het patausyndroom hebben een ernstig verstandelijke beperking.

Er is meestal een stoornis in de aanleg van de hersenen en van het hart. Soms komen ook nieraandoeningen en afwijkingen van het maag-darmkanaal voor. Daarnaast kunnen extra vingers of tenen aanwezig zijn. Er is vaak al voor de geboorte een groeiachterstand. Het geboortegewicht is daarom laag. Ook kunnen afwijkingen aan het gezicht voorkomen, zoals een lip-kaak-gehemeltespleet (schisis). De gezondheidsproblemen zijn altijd ernstig, maar de aard en ernst van deze problemen verschilt van kind tot kind.

In het eerste trimester geeft een echo geen uitsluitsel over deze syndromen. De NIPT (bloedonderzoek) is hiervoor speciaal ontwikkeld en wordt in het eerste zwangerschapstrimester aangeboden.

Download hier de folder over de screening op down-, edwards- en patausyndroom.

Privacy

 Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens in Peridos worden opgenomen, kunt u dat mededelen aan de echoscopist. […]

Privacy in het kader van prenatale screening

Uw zorgverlener heeft u hierover voorgelicht tijdens het informatiegesprek over prenatale screening. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens in Peridos worden opgenomen, kunt u dat mededelen aan de echoscopist.

De complete privacyregelgeving rond prenatale screening vindt u hier. Of kijk op de website van Peridos: www.peridos.nl.

Wat is Peridos?

Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd. Het Peridos is een perinatologisch (rondom de geboorte) dossier waarmee de acht regionale centra voor prenatale screening in Nederland ondersteund worden om de kwaliteit van de screening te waarborgen. PNS de Meierij levert net als alle andere screeningscentra in Nederland gegevens aan voor Peridos.

Peridos bevat de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met een van de acht regionale centra. Deze contracten omvatten het houden van counselinggesprekken en het verrichten van prenatale screening: het eerste trimester SEO en tweede trimester SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek).

Verder worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening. Als u dit wilt, kunnen na afloop van de screening uw persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Zeg dit dan tegen uw verloskundig zorgverlener.

Kijk voor meer informatie over Peridos op www.peridos.nl.

Afspraak maken

Prenataal Screeningscentrum de Meierij

PNS de Meierij is gespecialiseerd in het uitvoeren van alle typen medische zwangerschapsecho onderzoeken tijdens de zwangerschap. Wij richten ons met name op de uitvoering van prenatale screening. Hoogopgeleide echoscopisten met een nationaal en internationaal erkend diploma voeren het echo-onderzoek zorgvuldig, professioneel en met persoonlijke aandacht uit.

Doordat wij professionele zorg combineren met een persoonlijke benadering, is het echo-onderzoek bij PNS de Meierij een prettige ervaring waaraan onze cliënten na de zwangerschap met plezier terugdenken. Voor nog meer herinneringswaarde krijgt u van ons enkele echofoto’s mee en kan er desgewenst beeldmateriaal op een USB-stick worden gezet. In de echokamer is het namelijk niet toegestaan om foto- of filmopnames te maken.

Sabina & Caroline zwangerschapsecho

Sabina Ledda en Caroline de Reu

Eigenaren PNS de Meierij

Maak nu een afspraak met onze online agenda. U kunt een afspraak inplannen bij de volgende locaties:

Hoofdlocatie in BOXTEL (PNS de Meierij Pelgrimspad 3).
– Locatie GELDROP (Verloskundigenpraktijk Vol Verwachting),
– Alle “Nive” locaties (Son, Valkenswaard en Rosmalen).

**Afspraken bij alle andere locaties worden door uw verloskundige ingepland.**

Een ETSEO onderzoek mag helaas wettelijk niet tegelijk met een geslachtsbepaling worden gepland. Zie de FAQs voor meer informatie.

Heeft u vragen? Stuur ons een bericht of neem contact op via info@pnsdemeierij.nl
  Praktische informatie over uw afspraak

  Meebrengen naar uw echo-afspraak:

  1. Het ingevulde echoformulier van uw verloskundige.
  2. Uw verzekeringspasje of het polisblad van uw zorgverzekeraar.
  3. Een wettelijk identiteitsbewijs (vanwege de wettelijke identificatieplicht).

  Let op!

  Uw echoscopist(e) moet zich volledig op u en het onderzoek kunnen concentreren. Vandaar dat wij u dan ook zeer dringend verzoeken maximaal ÉÉN ander persoon en het liefst GEEN kinderen mee te nemen naar uw echo-onderzoek.

  Extra beeldmateriaal

  Het is in de echokamer niet toegestaan om foto- of filmopnames te maken. Voor nog meer herinneringswaarde krijgt u van ons enkele echofoto’s mee en kan er desgewenst beeldmateriaal op een USB stick worden gezet.

  Kosten

  Doorgaans worden al uw zwangerschapsecho onderzoeken op medische indicatie volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. PNS de Meierij kan het bedrag van de echo in de meeste gevallen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.

  Niet tevreden?

  Indien u na afloop van het onderzoek niet tevreden bent en een klacht heeft, kunt u dit het beste bespreken met de behandelend echoscopist. Mocht dit voor u niet afdoende zijn, dat kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van BEN.

  ECHO@HOME

  PNS de Meierij verhuurt een mobiel echo-apparaat die je thuis kan gebruiken. Deze Vscan is te huur voor een dagdeel, een hele dag of voor een weekend. De Vscan wordt verhuurd inclusief tablet waarop je foto’s van de echo kan opslaan. De foto’s krijg je toegestuurd wanneer je de Vscan weer terug brengt.

  Informeer nu naar de tarieven en beschikbaarheid.

  (06) 1248-3119

  Download hier de landelijke folder, “Zwanger!”,
  met informatie en adviezen van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen.

  ISUOG logo zwangerschapsecho
  Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland zwangerschapsecho
  KNOV Logo zwangerschapsecho
  NVOG Logo zwangerschapsecho
  The Fetal Medicine Foundation Logo zwangerschapsecho
  keyboard_arrow_up