zwangerschapsecho

Prenataal
screeningscentrum
de Meierij

Medische zwangerschapsecho en screeningsonderzoeken in Boxtel, Best en Noord-Brabant

Wij bieden professionele zorg en aandacht op het gebied van alle medische zwangerschapsecho’s gedurende het verloop van uw zwangerschap.

Bij Prenataal Screeningscentrum de Meierij kunt u terecht voor alle typen medische zwangerschapsecho onderzoeken tijdens uw zwangerschap. Wij richten ons met name op de uitvoering van prenatale screening, waaronder de 20 weken echo (SEO).

Bij onze dienstverlening leest u alles over de verschillende screening- en echo-onderzoeken.  De prenatale screening en echo-onderzoeken worden uitgevoerd door hoogopgeleide, ervaren echoscopisten. Bij de Meierij kunt u rekenen op een persoonlijke benadering, waardoor u straks met plezier terugkijkt op het maken van de zwangerschapsecho ’s. De echoscopisten van PNS de Meierij zijn al meer dan 10 jaar gespecialiseerd in prenatale screening en medische zwangerschapsecho onderzoeken, zoals de 20 weken echo. De prenatale screening bestaat uit meerdere onderzoeken, PNS de Meierij voert alle typen medische echo-onderzoeken uit.

Zwangerschapsecho onderzoeken

Prenataal Screeningscentrum de Meierij biedt de volgende zwangerschapsecho onderzoeken aan. Via uw huisarts of verloskundige kunt u bij ons terecht voor standaard onderzoeken of wanneer extra onderzoek nodig is. Ook kan u zelf bij ons een afspraak maken voor deze medische zwangerschapsecho onderzoeken.
Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid kunt u nog meer informatie vinden over ‘onderzoek van mijn ongeboren kind’.

Extra informatie over zwangerschapsecho onderzoeken en mogelijke uitkomsten

Prenatale screening: Combinatietest

Wordt gedaan tussen de 9 – 13 + 5 weken zwangerschap. Deze test screent op een chromosomale aandoening of de aanwezigheid van een aangeboren afwijking. Welke testen precies zijn inbegrepen in deze combinatietest lees je hier.

Combinatietest

Waarom screenen?

Verreweg de meeste baby’s zijn gezond maar sommige baby’s worden met een ziekte of aandoening geboren. Daarom krijgen vrouwen tijdens en kort na de zwangerschap enkele screeningen aangeboden. Met deze screeningen kunnen verschillende ziekten en aandoeningen worden ontdekt. Verloskundig hulpverleners kunnen er dan rekening mee houden bij de bevalling. Artsen kunnen snel beginnen met de behandeling. En ouders worden op tijd geïnformeerd over de gezondheid van hun kind, zodat ze een goede beslissing kunnen nemen over eventuele vervolgstappen.

Eerste trimester

In de eerste drie maanden van uw zwangerschap kunt u laten onderzoeken hoe groot uw risico is op een kind met het syndroom van Down, syndroom van Edwards en het syndroom van Patau. (Trisomie 21, 18 en 13).

Dit onderzoek – de combinatietest – combineert een echo-onderzoek waarbij de dikte van de nekplooi wordt gemeten met een onderzoek naar twee hormonen in het bloed van de moeder.

Bij PNS de Meierij voeren wij de combinatietest het liefst in twee keer uit:
Uw eerste bezoek vindt plaats tussen de 9 en 11 weken. Hierbij krijgt u een echo ter bepaling van de zwangerschapsduur en nemen wij bloed af ter bepaling van twee hormonen.

Het tweede bezoek vindt plaats tussen de 11+5 en 13+5 weken zwangerschap. Hierbij meten wij met de echo de nekplooi van uw kind en krijgt u na afloop van het onderzoek direct de uitslag.
De uitslag van de combinatietest wordt uitgedrukt in een kans. Bij een verhoogde kans kunt u kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen. In de meeste gevallen voeren wij dus twee zwangerschapsecho onderzoeken uit in het kader van de combinatietest.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u terecht bij uw verloskundige en de folder van het RIVM.

Download hier de folder RIVM-folder over de combinatietest

Doorverwijzen

Als u een ongunstige echo- en/of screeningsuitslag krijgt, zorgt dat meestal voor onrust in uw zwangerschap. Om een goede diagnose te stellen is vaak vervolgonderzoek nodig.

Dit vervolgonderzoek bestaat uit een vlokkentest (tussen 11 en 14 weken zwangerschap) of een vruchtwaterpunctie (na 15 weken zwangerschap).

Soms wordt een uitgebreide echo gedaan. Men noemt dit vervolgonderzoek ook wel prenataal onderzoek.

Het vervolgonderzoek bestaat sinds medio 2014 uit een nieuwe bloedtest: de NIPT, hiermee kan met 99% zekerheid worden vastgesteld of uw kindje daadwerkelijk is aangedaan met het Syndroom van Down. Voor het Syndroom van Edwards en Patau kan voor ongeveer 96% via deze bloedtest worden vastgesteld of uw kindje daadwerkelijk is aangedaan. Met deze NIPT bloedtest heeft u geen risico op een miskraam.

De echoscopist(e) zal uw vragen over de uitslag zo goed mogelijk beantwoorden en, indien nodig, zorgt voor een vervolgonderzoek of gesprek bij uw verloskundige en/of gynaecoloog.

Prenatale screening: SEO

Wordt gedaan tussen de 19 en 21 weken zwangerschap. SEO staat voor Structureel Echoscopisch Onderzoek en wordt vaak ook wel de 20 weken echo genoemd. Het hoofddoel van deze screening is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel.

Structureel Echoscopisch Onderzoek

Tweede trimester

Tijdens deze zwangerschapsecho wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien (zie voorbeelden hieronder). Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Voorbeelden van afwijkingen die tijdens de 20 weken echo kunnen worden gezien: open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren, ontbreken of afwijken van de botten, afwijkingen van armen of benen. Als op de 20 weken echo geen afwijkingen worden gezien, is dit geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de zwangerschapsecho. Voor verdere informatie over dit onderzoek kunt u terecht bij uw verloskundige en de folder van het RIVM.

Download hier de RIVM-folder over structureel echoscopisch onderzoek.

Doorverwijzen

Als u een ongunstige echo- en/of screeningsuitslag krijgt, zorgt dat meestal voor onrust in uw zwangerschap. Om een goede diagnose te stellen is vaak vervolgonderzoek nodig. Dit vervolgonderzoek bestaat uit een vlokkentest (tussen 11 en 14 weken zwangerschap) of een vruchtwaterpunctie (na 15 weken zwangerschap). Soms wordt een uitgebreide zwangerschapsecho gedaan. Men noemt dit vervolgonderzoek ook wel prenataal onderzoek. Deze zwangerschapsecho ‘s vinden, afhankelijk van de aard en ernst van de gevonden afwijking, plaats in de tweede of de derde lijn. (in het regionale of in het academische ziekenhuis).

De echoscopist(e) zal uw vragen over de uitslag zo goed mogelijk beantwoorden. Indien nodig zal uw echoscopiste zorgen voor een vervolgonderzoek of gesprek krijgt bij uw verloskundige en/of gynaecoloog.

De NIPT

De Niet Invasieve Prenatale Test: NIPT, is een nieuwe test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards– of patausyndroom heeft.

NIPT

De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies:

• TRIDENT-1 (voor hoog-risico zwangeren)
• TRIDENT-2 (voor alle zwangeren).

U kunt dus alleen NIPT krijgen als u ook deelneemt aan één van beide studies. Op deze website vindt u informatie over wat deelname aan de TRIDENT studies betekent. Ook vindt u hier een overzicht van de bloedafname-locaties (prikpunten) voor de NIPT.

Meer informatie over de NIPT?

De algemene informatie over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom, waaronder uitgebreide informatie over de NIPT, vindt u op de website onderzoekvanmijnongeborenkind.nl TRIDENT staat voor Trial by Dutch laboratories for Evaluation of Non-Invasive Prenatal Testing

Het Syndroom van Down, Edwards en Patau

Lees hier meer over het syndroom van Down, syndroom van Edwards en het syndroom van Patau. (Trisomie 21, 18 en 13).

Het Syndroom van Down, Edwards en Patau

Syndroom van Down (trisomie 21)

Het downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren aandoening. Het wordt veroorzaakt door een ‘extra’ chromosoom. Chromosomen zitten in al onze lichaamscellen en bevatten onze erfelijke eigenschappen. Iemand met het downsyndroom heeft van één bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee, maar drie exemplaren in elke cel.

Mensen met het downsyndroom hebben een lichte tot ernstige verstandelijke handicap en een aantal uiterlijke kenmerken. Kinderen met het downsyndroom ontwikkelen zich trager, zowel lichamelijk als verstandelijk.

Een groot deel van de kinderen met het downsyndroom overlijdt tijdens de zwangerschap. Bijna de helft van de kinderen met het downsyndroom wordt geboren met een hartafwijking en/of andere afwijkingen. De hartafwijking kan afhankelijk van de aard en ernst operatief worden behandeld.

Syndroom van Edwards (trisomie 18)

Het edwardssyndroom is, net als het downsyndroom, een aangeboren aandoening. Deze wordt ook veroorzaakt door een extra chromosoom. Een kind met het edwardssyndroom heeft drie exemplaren van chromosoom 18. Het edwardssyndroom komt veel minder vaak voor dan het downsyndroom.

Een kind met edwardssyndroom heeft een zeer kwetsbare gezondheid. Het merendeel van de kinderen met edwardssyndroom overlijdt tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. De meeste van deze kinderen overlijden in het eerste levensjaar. Kinderen met edwardssyndroom hebben een zeer ernstige verstandelijke beperking.

Ongeveer 9 van de 10 kinderen hebben een ernstige aangeboren hartafwijking. Ook andere organen – zoals de nieren en darmen – zijn vaak aangedaan. Ook kunnen een open buik en een slokdarmafsluiting voorkomen. Bij het edwardssyndroom is er vaak voor de geboorte al een groeiachterstand. Het geboortegewicht is daarom laag.

Het kind kan een klein gezicht hebben met een grote schedel. De gezondheidsproblemen zijn altijd ernstig, maar de aard en de ernst van deze problemen verschilt van kind tot kind.

Syndroom van Patau (trisomie 13)

Het patausyndroom is, net als het downsyndroom, een aangeboren aandoening. Deze wordt ook veroorzaakt door een extra chromosoom. Een kind met het patausyndroom heeft van chromosoom 13 geen twee, maar drie exemplaren in elke cel. Het Patau-syndroom komt veel minder vaak voor dan het downsyndroom.

Een kind met het patausyndroom heeft een zeer kwetsbare gezondheid. Het grootste deel van de kinderen met het patausyndroom overlijdt tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. De meeste kinderen overlijden in het eerste levensjaar. Kinderen met het patausyndroom hebben een ernstig verstandelijke beperking.

Er is meestal een stoornis in de aanleg van de hersenen en van het hart. Soms komen ook nieraandoeningen en afwijkingen van het maag-darmkanaal voor. Daarnaast kunnen extra vingers of tenen aanwezig zijn. Er is vaak al voor de geboorte een groeiachterstand. Het geboortegewicht is daarom laag. Ook kunnen afwijkingen aan het gezicht voorkomen, zoals een lip-kaak-gehemeltespleet (schisis). De gezondheidsproblemen zijn altijd ernstig, maar de aard en ernst van deze problemen verschilt van kind tot kind.

In het eerste trimester geeft een echo geen uitsluitsel over deze syndromen. De NIPT (bloedonderzoek) is hiervoor speciaal ontwikkeld en wordt in het eerste zwangerschapstrimester aangeboden.

Download hier de folder over de screening op down-, edwards- en patausyndroom.

Privacy Peridos

PNS de Meierij is verplicht om een aantal persoons- en medische gegevens aan te leveren voor een landelijke database (Peridos) ten behoeve van kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van prenatale screening. Lees meer over wat dit precies inhoudt.

Privacy in het kader van prenatale screening

Uw zorgverlener heeft u hierover voorgelicht tijdens het informatiegesprek over prenatale screening. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens in Peridos worden opgenomen, kunt u dat mededelen aan de echoscopist.

De complete privacyregelgeving rond prenatale screening vindt u hier. Of kijk op de website van Peridos: www.peridos.nl.

Wat is Peridos?

Peridos is is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd. Het is Peridos een perinatologisch (rondom de geboorte) dossier waarmee de acht regionale centra voor prenatale screening in Nederland ondersteund worden om de kwaliteit van de screening te waarborgen. PNS de Meierij levert net als alle andere screeningscentra in Nederland gegevens aan voor Peridos.

Peridos bevat de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met een van de acht regionale centra. Deze contracten omvatten het houden van counselinggesprekken en het verrichten van prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (20 weken echo) en NT-meting (combinatietest).

Verder worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening. Als u dit wilt, kunnen na afloop van de screening uw persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Zeg dit dan tegen uw verloskundig zorgverlener.

Kijk voor meer informatie over Peridos op www.peridos.nl.

Afspraak maken

Prenataal Screeningscentrum de Meierij

PNS de Meierij is gespecialiseerd in het uitvoeren van alle typen medische zwangerschapsecho onderzoeken tijdens de zwangerschap. Wij richten ons met name op de uitvoering van prenatale screening. Hoogopgeleide echoscopisten met een nationaal en internationaal erkend diploma voeren het echo-onderzoek zorgvuldig, professioneel en met persoonlijke aandacht uit.

Doordat wij professionele zorg combineren met een persoonlijke benadering, is het echo-onderzoek bij PNS de Meierij een prettige ervaring waaraan onze cliënten na de zwangerschap met plezier terugdenken. Voor nog meer herinneringswaarde krijgt u van ons enkele echofoto’s mee en kan er desgewenst beeldmateriaal op een USB-stick worden gezet. In de echokamer is het namelijk niet toegestaan om foto- of filmopnames te maken.

Sabina & Caroline zwangerschapsecho

Sabina Ledda en Caroline de Reu

Eigenaren PNS de Meierij

U kunt telefonisch of per email een afspraak maken (Boxtel)
+316 124 831 19

Bij onze locaties in Best en Boxtel (Liduinahof) wordt u ingepland door uw verloskundige.
  Praktische informatie over uw afspraak

  Meebrengen naar uw echo-afspraak:

  1. Het ingevulde echoformulier van uw verloskundige.
  2. Uw verzekeringspasje of het polisblad van uw zorgverzekeraar.
  3. Een wettelijk identiteitsbewijs (vanwege de wettelijke identificatieplicht).

  Let op!

  Uw echoscopist(e) moet zich volledig op u en het onderzoek kunnen concentreren. Vandaar dat wij u dan ook zeer dringend verzoeken maximaal ÉÉN ander persoon en het liefst GEEN kinderen mee te nemen naar uw echo-onderzoek.

  Extra beeldmateriaal

  Het is in de echokamer niet toegestaan om foto- of filmopnames te maken. Voor nog meer herinneringswaarde krijgt u van ons enkele echofoto’s mee en kan er desgewenst beeldmateriaal op een USB stick worden gezet.

  Kosten

  Doorgaans worden al uw zwangerschapsecho onderzoeken op medische indicatie volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. PNS de Meierij kan het bedrag van de echo in de meeste gevallen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.

  Let op!

  Per 1 januari 2015 wordt de combinatietest voor zwangeren zowel van onder de 36 jaar als voor zwangeren vanaf 36 jaar niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het bedrag van de combinatietest (€176,96 per 1 januari 2019) vragen wij u aan de balie per pinbetaling te voldoen.

  Niet tevreden?

  Indien u na afloop van het onderzoek niet tevreden bent en een klacht heeft, kunt u dit het beste bespreken met de behandelend echoscopist. Mocht dit voor u niet afdoende zijn, dat kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van BEN.

  Heb je ons gespot?

  Wij stonden een tijdje geleden in het magazine "Samen Zwanger".

  Samen Zwanger

  Editie Noord-Brabant 2020/2021.

  Download hier de landelijke folder, “Zwanger!”,
  met informatie en adviezen van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen.

  ISUOG logo zwangerschapsecho
  Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland zwangerschapsecho
  KNOV Logo zwangerschapsecho
  NVOG Logo zwangerschapsecho
  The Fetal Medicine Foundation Logo zwangerschapsecho
  Menu